Hộp nhựa tròn H28 (20 cm),Lốc 10 cái

25.000

Hộp Nhựa Tròn:

Hộp nhựa tròn 15cm H26 (lốc 10 cái) Lốc 15,000
Hộp nhựa tròn 20cm H28 (lốc 10 cái) Lốc 25,000
Hộp nhựa tròn 25cm H29 / 1 Cái. Cái 5,000
Mã: BXH032-1 Danh mục: , ,