Trứng muối – 50 trứng

Trứng Muối

+10 trứng x 4.000đ

+50 trúng x 3.500đ.

Mã: TTNL020.2 Danh mục: , ,